Χλοοκοπτικός Ελκυστήρας


Περιγραφή Αναρτώμενου Χλοοκοπτικού Ελκυστήρα

Το εν λόγο μηχάνημα προορίζεται για την αποκοπή και κατατεμάχιση χλόης ή φυτικών υπολειμμάτων τα οποία παρεμποδίζουν τις παραπέρα καλλιεργητικές εργασίες ή προξενούν ζημιά στην καλλιέργεια π.χ. ζιζάνια που είναι δύσκολο να παραχωθούν με άλλο καλλιεργητικό εργαλείο λόγω μεγέθους και αντοχής.

Η κατασκευή φέρει ένα μαχαίρι οριζόντιας περιστροφικής κίνησης που προφυλάσσεται / περιορίζεται χωροταξικά από σταθερούς μεταλλικούς προφυλακτήρες (τύπου καπό).

Το πλαίσιο του προφυλακτήρα «καπό» φέρει πλευρικούς ολισθητήρες (πατίνια) ώστε να μην έρχεται το μαχαίρι σε επαφή με το έδαφος.
      Designed & developed by Intersoft